Welkom op de website van de Stichting Remia Pensioenfonds, gevestigd te Den Dolder.

Het bestuur van het pensioenfonds heeft na overleg met alle betrokken partijen besloten de stichting op te heffen en de pensioenverplichtingen aan een ander pensioenfonds over te dragen. De overdracht heeft inmiddels plaatsgevonden door middel van een collectieve waardeoverdracht. Deelnemers zijn hier persoonlijk over geinformeerd. Het bestuur van Stichting Pensioenfonds Remia is aangebleven voor de vereffening van het pensioenfonds. Op 21 december 2016 heeft De Nederlandsche Bank aangegeven geen bezwaar te hebben tegen het besluit tot liquidatie en collectieve waardeoverdracht. Stichting Pensioenfonds Remia heet nu formeel Stichting Pensioenfonds Remia in liquidatie.